Isikuandmete töötlemine

Viimati täiendatud: 5. detsember 2020

Mida me peame isikuandmeteks?

Meie jaoks on isikuandmed teave (nt nimi või isikukood), mille abil tuvastame isiku (nt lapsevanema või laagrilapse).

Kogu teave, mida isikuandmed ei hõlma, on isikuga mitteseotud andmed.

Kui talletame isikuandmeid koos andmetega, mis ei ole isikuandmed, käsitleme seda andmekombinatsiooni isikuandmetena. Kui eemaldame andmekogumist isikuandmed, ei pruugi me eemaldada isikuga mitteseotud andmete osa.

Mida teeme teie andmetega?

Kui edastate meile oma andmed, kasutame neid vaid viisidel, mis ühtivad käesoleva privaatsuspoliitikaga. Peamised otstarbed on laagrilastest ja nende kontaktisikutest ülevaate saamine ning noorsootöö ja laagriseadusega kooskõla tagamine.

Andmed, mida vajame statistikaks (nt vanus või päritolu maakond), anonüümime enne kasutamist.

Millal jagame teie andmeid teistega?

Teie usaldus on meie jaoks tähtis, seega jagame teie andmeid vaid järgnevatel põhjustel:

  • Jagame andmeid organisatsiooni sees ja sel juhul vaid neid, mis on vajalikud (nt juhatajad omavahel või noorsootöö asutustele aruannete kirjutamisel).
  • Jagame andmeid, kui seadused seda kohustavad. Kui saame mõnelt riigiasutuselt teiega seotud päringu või kui päring on seotud kohtuprotsessiga, järgime alati seadusi. Sellistel juhtudel anname sellest teile või lapse kontaktisikule teada, kui see pole seadusega keelatud.
  • Jagame andmeid, kui usume, et seda on vaja teie või kellegi teise kahjustamise vältimiseks (nt meditsiinilise erikorra puhul). Neil puhkudel anname sellest kas teile või lapse kontaktisikule teada.

Kuidas talletame ja kaitseme teie isikuandmeid?

Meie jaoks on väga oluline teilt saadud isikuandmete kaitsmine ja rakendame selle tagamiseks nii organisatsioonilisi kui ka tehnilisi turbemeetmeid. Lähtume teadmisvajaduse põhimõttest. Teisisõnu pääsevad teie andmetele ligi vaid need, kellel on andmete vajamiseks mõjuv põhjus (nt vahetuse juhataja) ja kes teevad seda vaid otstarbe alusel.

Kui vaatamata meie pingutustele ilmneb mõni turbemeetme rikkumine, anname teile sellest teada ja teeme kõik endast oleneva, et olukorda parandada.

Me ei soovi hoida teie isikuandmeid kauem, kui meil neid vaja on, seega säilitame neid vaid senikaua, kuni oleme täitnud eesmärgi, mille jaoks neid andmeid kogusime. Kui meil pole teie andmeid enam tarvis, siis eemaldame need laagri andmekogumist.

Osa andmeid, näiteks lapse nimi ja merelaagris käidud aastate arv, säilitame laagri arhiivi tarbeks.

Meid Toetavad