Turvalisus merel

Turvalisusele merel pööratakse laagris väga suurt tähelepanu. Kohe laagrivahetuse algul tehakse noortele selgeks merereeglid ja nendest kinnipidamist jälgitakse erilise tähelepanuga. Laste turvalisust merel jälgitakse merel viibimise ajal nii merelt kui maalt. Kõik laagrikasvatajad on saanud vastava väljaõppe.

Toitlustamine

Laagris toitlustatakse kolm korda päevas: hommikuks reeglina puder ja võileib; lõunaks supp, praad ja magustoit; õhtuks praad. Joogiks sõltuvalt toidust morss, tee, piim või keefir. Joogivesi on saadaval kogu aeg. Laagrit toitlustab MR Grill OÜ (Paldiski lõunasadamas asuva söögikoha ametlik toitlustaja).

Terviserike või õnnetusjuhtum

Esmaabi tagame laagris kohapeal (kõik täiskasvanud on saanud vastava väljaõppe) ja kui vaja, toimetatakse laps Tallinnasse EMOsse. Sel juhul võetakse kindlasti ka laagrikasvandiku kontaktisikuga ühendust. Laagrikasvandiku erivajadustest palume kindlasti informeerida laagrijuhatajat ja vajalikud ravimid peavad olema kindlasti endal kaasas.

Ujumisoskus

Ujumisoskus on soovituslik (vähemalt 50 meetrit). Alati on võimalus ujuda päästevestiga.

Purjetamisoskus

Purjetamisoskus ei ole oluline. Kui kasvandikul jagub huvi ja soovi, saab kõikide laagris olevate meresõiduvahendite kasutamise selgeks laagrivahetuse jooksul.

Osalemistasu tagasimaksmine

Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu laagrist mitteolenevatel põhjustel, me osalemistasu tagasi ei maksa, sest oleme lapse osalemisega arvestanud.

Meid Toetavad